Terecht willen opdrachtgevers in hun projecten zoveel mogelijk onderzoekswerkzaamheden combineren. Dat spaart bijvoorbeeld kosten, beperkt de overlast en er kan maximal gebruik gemaakt worden van de uitgewisselde informatie. Waar dat kan, werkt Vestigia natuurlijk graag samen met specialisten uit andere werkvelden. Zo weten we dat er soms winst te behalen valt door archeologisch vooronderzoek en explosievenonderzoek te combineren of boringen en proefsleuven te zetten tegelijk met het milieuonderzoek.

Ook kunnen de bodemkundige gegevens die wij verzamelen in hetzelfde project gebruikt worden voor geotechnische analyses of voor het opsporen van obstakels of kabels en leidingen. Door uiteenlopende voorwaarden en kwaliteitseisen zijn er echter ook grenzen aan de combinatiemogelijkheden. Wij gaan graag met u op zoek naar de meest praktische oplossing.

Voorbeelden van combinaties die wij u kunnen bieden

  • Archeologisch onderzoek en explosievenonderzoek (OCE)
  • Archeologisch onderzoek en milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • Archeologisch onderzoek en geotechnisch onderzoek
  • Archeologisch geofysisch onderzoek en opsporing van obstakels en kabels en leidingen