Het ontwikkelen en onderhouden van erfgoedbeleid is een taak van overheden. Vestigia heeft in de afgelopen jaren tientallen gemeenten, provincies en waterschappen geholpen bij het formuleren van het eigen beleid en het creëren van draagvlak en voorbereiden van de besluitvorming. Onderdeel daarvan is het stellen van prioriteiten en het maken van de juiste keuzes. Vestigia maakt voor alle betrokkenen helder wat deze zijn en welke consequenties daaraan verbonden zijn. Daarna vertalen we deze in bijvoorbeeld begrijpelijke beleidsnota’s, inzichtelijke erfgoedkaarten, monumenten- of erfgoedverordeningen en planregels.

Veel gemeenten werken bij het verlenen van (omgevings)vergunningen met eigen vergunningvoorwaarden, gekoppeld aan lokale en regionale archeologische en cultuurhistorische onderzoekseisen of -agenda’s. Vestigia helpt graag bij het opstellen daarvan en het vertalen in bijvoorbeeld maatwerk (Raamwerk)Programma’s van Eisen.

Onze adviseurs zijn minstens even goed thuis in de implementatie van het vastgestelde beleid. Wij kunnen iedere gewenste ondersteuning leveren bij het nemen van selectiebesluiten, de aanbesteding van opgravingen, het toezicht op de uitvoering, het toetsen van rapportages. Wij werken zowel via individuele opdrachten, abonnementen, als tijdelijke detachering binnen uw organisatie.

Voorbeelden van producten die wij voor u kunnen ontwikkelen

  • Programma's van Eisen, onderzoeksrichtlijnen en -specificaties
  • Selectiedocumenten en onderzoeksagenda's
  • Beleidsnota's en erfgoedverordeningen
  • Specificaties en handreikingen
  • Archeologische en cultuurhistorische beleidskaarten
  • Cultuurhistorische en bouwhistorische inventarisaties en waarderingen
  • Second opinions en toetsing van onderzoeksrapportages
  • Ruimtelijke onderbouwingen, beeldkwaliteitsplannen en welstandsnota's
  • Verzorging gemeentelijke of provinciale erfgoeddiensten

Klik hier voor voorbeeldprojecten in de categorie Erfgoedbeleid