Via ons gespecialiseerde werkbedrijf Vestigia Coastal & River Archaeology kunnen wij als het gaat om advies, onderzoek en projectmanagement dezelfde diensten als op het land ook voor projecten op en onder de waterlijn leveren. Het onderzoek van de Noordzeebodem en onze kust- en binnenwateren stelt specifieke eisen aan de onderzoeksmethodiek en toe te passen technieken. Onze maritieme adviseurs zijn thuis in alle aspecten van ons onderwater erfgoed die aan de orde kunnen zijn in zowel grootschalige strategische plannen als kleine ingrepen in de waterbodem. Je kunt dan denken aan middeleeuwse verdronken dorpen of afgedekte prehistorische landschappen onder de waterbodem, scheepswrakken en andere objecten gelieerd aan ons maritieme verleden, transport en overslag of aan het uniek Hollandse watermanagement door de eeuwen heen. Of het nu de Noordzee betreft, de kust, rivieren, kanalen of beeklopen, in alle gevallen hanteren we een praktische insteek afgestemd op de wensen van onze klanten.

De ontwikkelingen op het gebied van opsporing gaan snel in deze sector en de mogelijkheden zijn divers. Maar niet alles wat aangeboden wordt, is helaas even bruikbaar. De maritieme specialisten van Vestigia kunnen u hierover objectief adviseren en het betreffende onderzoek voorbereiden, of zo wilt, uitvoeren.

Voorbeelden van producten die wij u kunnen bieden

  • Bureauonderzoek, historisch onderzoek, bathymetrie en georeferentie van historisch kaartmateriaal
  • Analyse van geofysische data, wrakidentificatie en obstakelonderzoek
  • Fysisch-geografisch onderzoek van de waterbodem en sedimentmodellering
  • MER-aspectrapportages, ruimtelijke onderbouwingen en vergunningtrajecten
  • Risico-inventarisatie, kostenraming en variantenanalyse
  • Inventariserend Veldonderzoek Opwater (verkennend en/of karterend)
  • Inventariserend Veldonderzoek Onderwater (verkennend en/of waarderend)
  • Verkennend onderzoek en archeologische begeleiding in uiterwaarden, oeverzones en getijdengebieden
  • Projectmanagement en directievoering
  • Second opinion en expert judgement

Klik hier voor een overzicht van voorbeeldprojecten geordend naar type ruimtelijke ontwikkeling.