De adviseurs van Vestigia zijn tegelijk ook vakspecialisten met een eigen expertiseveld. Vestigia wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het archeologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek. Of het nu gaat om toegepast onderzoek voor bijvoorbeeld beleidsdoeleinden, zuiver wetenschappelijk onderzoek in een nieuw of bestaand onderzoeksprogramma, of publicaties gericht op een breed publiek, Vestigia denkt graag mee. Daarbij werken we met plezier samen met universitaire onderzoekers, gerenommmerde onderzoeksinstellingen en andere archeologische bedrijven. We onderscheiden ons door een zakelijke en resultaatgerichte aanpak. Dus we leveren op tijd, volgens het vooraf afgesproken bedrag, en inhoudelijk verantwoord.

Dankzij onze native English speakers en uitgebreide redactionele ervaring met woord en beeld, kunnen wij zowel uw Nederlandstalige als uw Engelstalige manuscripten geheel gereed maken voor publicatie.

Voorbeelden van producten en diensten die wij u kunnen bieden

  • Onderzoek ten behoeve van beleid
  • Onderzoek in het kader van onderzoeksprogramma's
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Uitwerken van en rapporteren over (oude) opgravingen
  • Maken van archeologisch kaartmateriaal en opgravingsplattegronden in GIS
  • Vertaaldiensten
  • Redactionele diensten

Klik hier voor voorbeeldprojecten in de categorie Onderzoek en publicatie