De uitvoering van erfgoedprojecten en met name archeologisch onderzoek vindt vaak plaats binnen de kaders van een groot bouwplan of infrastructureel werk. Kostenefficiëntie, risicobeheersing en timing spelen daarbij een belangrijke rol. Al meer dan 15 jaar helpt Vestigia ontwikkelaars, bouwers en betrokken overheden bij het succesvol realiseren van de archeologische opgaven in de eigen projectomgeving. Dat kunnen we doen omdat we de meeste soorten bouw- en infraprojecten van binnenuit kennen, of het nu gaat om woningbouw, dijkversterking of een nieuwe energiecentrale. In de loop van de tijd hebben wij verschillende producten ontwikkeld - afgestemd op iedere fase van een project – die helpen de risico’s en kosten te beheersen en zakelijke kansen die het erfgoed ook kan bieden, te benutten. Natuurlijk kunnen het hele archeologische proces voor u ook van begin tot eind begeleiden, coördineren en indien gewenst ook in huis realiseren. Wij kennen de manier van werken in grote projecten en de raakvlakken met aanverwante disciplines (omgevingsmanagement) van binnenuit en kunnen u als opdrachtgever daarbij maximaal ontzorgen.

Voorbeelden van producten die wij u kunnen bieden

 • Quickscans en risicoanalyses in de initiatieffase
 • Het opstellen van projectplannen en scopedocumenten in de voorbereidingsfase
 • Het opstellen van Programma’s van Eisen en wetenschappelijke onderzoekskaders ten behoeve van inkoop en aanbesteding
 • In situ beschermingsadvies gericht op inpassing en kostenbeheersing
 • Aanbestedingstrajecten voor archeologische opgravingen
 • Toezicht en directievoering tijdens de realisatie
 • Toetsing van rapportages, datamanagement en –controle bij de oplevering
 • Projectcoördinatie en betrouwbare kostenramingen gedurende alle projectfasen
 • Design & Construct van archeologische en cultuurhistorische opgaven in één hand
 • Publieksvoorlichting tijdens de realisatie
 • Blijvende herinneringen en verbeelding op locatie: return on investment

Klik hier voor een overzicht van voorbeeldprojecten geordend naar type ruimtelijke ontwikkeling.