Below is a selection of our most recent clients.

  • Convent van Gemeentelijk Archeologen in Nederland
  • Hogescholen en universiteiten (IHS (Erasmus Universiteit), Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Leiden, Hogeschool Windesheim)
  • Kaap Skil, museum van jutters & zeelui, Texel
  • LandZij
  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  • Postacademisch Scholingstraject Archeologie (PASTA)
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
  • Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB)