Below is a selection of our most recent clients.

National government

Provinces

  • Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Local councils

Water boards