Berging IJsselkogge Kampen

Vestigia sluit de eerste fase van het project IJsselkogge af na de succesvolle berging van het wrak en het transport naar het conserveringsstation in Lelystad.

Sinds 2012 ondersteunt Vestigia samen met ingenieursbureau Infram het projectteam van Rijkswaterstaat als technisch adviseur en procesbegeleider van het onderzoek, de berging en de conservering van de IJsselkogge.

De onlangs uit het water gelichte IJsselkogge is aangekomen bij het conserveringsstation in Lelystad. Hier wordt de kogge onderzocht en wordt bekeken of het schip kan worden geconserveerd. De kogge is via een ponton op het water overgebracht van Kampen naar Lelystad. Daar is de kogge overgebracht op een mammoettrailer, die de kogge over de dijk heeft gereden, rechtstreeks het conserveringsstation in.

Het conserveringsstation in Lelystad is speciaal voor de kogge gebouwd. Hier kan het schip zowel onderzocht als geconserveerd worden. Tijdens zijn verblijf in het conserveringsstation zal de kogge continu natgehouden worden met behulp van een sproeisysteem. Dit omdat het hout van het schip door het eeuwenlange verblijf op de rivierbodem is verzadigd met water. Zou het hout niet natgehouden worden, dan ontstaat het risico op krimpen en scheuren. Als uit het onderzoek blijkt dat het schip te conserveren is, zal het gedurende enkele jaren gecontroleerd worden gedroogd.

De 15e-eeuwse kogge is op 10 februari succesvol uit de IJssel bij Kampen gelicht. Het schip is in 2011 ontdekt bij rivierverruimingswerkzaamheden aan de IJssel. Waarschijnlijk is de kogge in de middeleeuwen bewust afgezonken om de IJssel in bedwang te houden. Na de ontdekking van het schip is er met behulp van duikers onder water een bergingsmand om het schip heen gebouwd. Met behulp van deze bergingsmand kon de kogge in zijn geheel uit het water worden gelicht.