Certificaat

Met ingang van 28 april 2017 is Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie gecertificeerd conform de BRL 4000 Archeologie.

Vanwege veranderingen in de wet- en regelgeving moeten bedrijven die in ons land archeologische werkzaamheden willen uitvoeren per 1 juli gecertificeerd zijn conform de BRL 4000 in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Tot nu toe werd binnen de Nederlandse Archeologie gewerkt met een vergunning op grond van de Monumentenwet. Deze komt per 1 juli 2017 te vervallen.

Van onze certificerende instelling ArCeBu hebben we te horen gekregen dat Vestigia per 28 april 2017 heeft voldaan aan alle eisen en binnenkort het certificaat mag ontvangen voor de protocollen BRL 4001, 4002, 4003, 4004 en 4107. Op 23 mei 2017 is het certificaat officieel uitgereikt aan de directie. Daarmee kan Vestigia ook in de komende jaren de archeologische dienstverlening op het land en onderwater onverkort voortzetten, met de kwaliteit die u van ons gewend bent.