IJsselkogge

Met de oplevering van het wetenschappelijk eindrapport over de opgraving en berging door Isalacogghe en de overdracht van alle documentatie en de Kogge zelf aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en aan Batavialand voor de verdere conservering, komt er deze maand ook een einde aan de werkzaamheden van Infram-Vestigia als projectbegeleiders namens Rijkswaterstaat.

Bijna 4 jaar heeft ons team van archeologische, maritieme en financiële specialisten samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan de technische voorbereiding, het toezicht op, en de coördinatie van, de archeologische opgraving en de berging, het transport naar Lelystad, de documentatie en uitwerking en de inrichting van het conserveringsstation. Wij vonden het een voorrecht om ons steentje te mogen bijdragen aan de geslaagde operatie.