Vestigia is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de toplabels op het gebied van erfgoeddiensten in ons land. Voor de bouw en gebiedsontwikkeling uit, maken wij de risico’s voor zowel het ondergronds, het bovengronds, als het onderwater erfgoed inzichtelijk, nemen eventuele belemmeringen weg, en bouwen knelpunten om tot kansen. Wij doen dit op basis van tijdige, vakkundige en objectieve analyses en maatregelen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat werkt het beste om de kosten beheersbaar te houden. Als erfgoedingenieurs zijn wij bovendien als geen ander in staat stakeholders bij elkaar te brengen door over de randen van de (opgravings)put heen te kijken. Waar er raakvlakken zijn met andere disciplines en integratie en samenwerking voordelen biedt, zullen we dat mogelijk maken. Wij hebben passie voor ons vak, maar hebben op de eerste plaats oog voor u als opdrachtgever. Zo komen we tot praktische en technisch uitvoerbare oplossingen die recht doen aan u als opdrachtgever, zo veel mogelijk andere betrokkenen, en het erfgoed zelf.

Verantwoord ondernemen

Onze medewerkers

Werken bij Vestigia