De markt

De erfgoedzorg, met name de archeologie, is sterk in beweging onder invloed van veranderende wet- en regelgeving. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe spelers toegetreden tot het bestel dat nu bestaat uit:

  • ontwikkelaars en bouwers, grondeigenaren, agrariërs en terreinbeheerders;
  • gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, semicommerciële steunpunten, provincies, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en belangenorganisaties;
  • ontwerpers, (landschaps)architecten, ingenieursbureaus en andere planvoorbereiders;
  • commerciële en gemeentelijke opgravingsbedrijven, universitaire onderzoeksgroepen.

In verschillende samenstelling komen deze partijen elkaar steeds tegen. Voor een individuele partij is het soms lastig door de bomen het bos te zien. Vestigia kan door de opgebouwde expertise uit het werken voor al deze partijen een betrouwbare en objectieve partner zijn. Natuurlijk werken wij nooit tegelijk voor twee belanghebbenden in hetzelfde project. Wat wij eenieder wel steeds bieden is de juiste mix van inhoudelijke kennis, praktijkervaring en een scherp oog voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen om de meest complexe archeologie- en andere erfgoedprojecten daadkrachtig aan te pakken en tot een goed einde te brengen.


Ons bedrijf

Bij Vestigia staan de wensen van onze klanten voorop. Voor hen, en samen met hen, proberen we risico’s te minimaliseren en te zorgen voor kostenefficiënte en innovatieve oplossingen, en transformeren we knelpunten waar mogelijk in lucratieve kansen. We doen dit op basis van professionele en objectieve analyses, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van een project of plan. Vanuit de overtuiging dat uw project en het soort erfgoed waar onze klanten mee te maken krijgen ook nooit hetzelfde zijn, leveren we het liefste maatwerk. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden tot samenwerking met, en maximale integratie in, andere disciplines.


Ons team

Het team van Vestigia haalt een belangrijk deel van zijn motivatie en commitment uit onze vakinhoudelijke betrokkenheid. Ieder van ons voelt zich daarnaast persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen projecten en klanten. De beste reclame is te zorgen voor een tevreden klant. We zijn er echter ook van overtuigd dat het in het belang van onze klanten is dat wij vakinhoudelijk hoogstaand werk leveren, dat via best practices bijdraagt aan de kennisontwikkeling binnen de erfgoedsector zelf, en dat wij nieuwe kennis over het verleden op een creatieve en toegankelijke manier uitdragen zodat de huidige en toekomstige generatie(s) daaraan plezier kunnen beleven.


Kwalificaties

Duurzaam ondernemen

Veiligheid en gezondheid

Algemene voorwaarden

Huisstijl

Sponsoring