Kwaliteit

Professionaliteit, kennis van en enthousiasme voor ons vak zijn zonder twijfel de belangrijkste kernwaarden van Vestigia. Onze adviseurs beschikken allemaal over een academische opleiding in de archeologie, cultuurhistorie, aardwetenschappen of aanverwante vakgebieden. Daarnaast hebben ze meerdere jaren praktijkervaring, zijn ze communicatief sterk en volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun werkveld. Veel van onze adviseurs voldoen binnen de KNA aan de kwalificatie Senior KNA Archeoloog of Senior KNA prospector. Zij zijn dus geautoriseerd voor het opstellen van Programma’s van Eisen en Selectieadviezen en mogen optreden als leidinggevenden bij veldonderzoeken. Onze werkprotocollen en producten worden regelmatig geëvalueerd om te kunnen blijven garanderen dat we voldoen aan alle eisen en voorwaarden van onze opdrachtgevers, zowel uit de publieke als de private sector. Wij hanteren binnen ons werk:

Vergunningen

Vestigia beschikt over een eigen, volledige, Opgravingsvergunning, verleend op grond van artikel 45 van de Monumentenwet. Wij voeren al onze werkzaamheden uit in overeenstemming met de vigerende versies van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie

Wij gebruiken deze vergunning niet alleen voor het uitvoeren van verkennende en waarderende onderzoeken in het kader van adviestrajecten en gebiedsgerichte risico-inventarisaties, maar tevens stelt deze vergunning ons in staat opgravingen en archeologische begeleidingen te verzorgen. Bij grote projecten en opgaven is Vestigia de aangewezen partij om - via een integrale design & construct aanpak, het hele archeologische onderzoekstraject van ontwerp tot en met de oplevering efficiënt te organiseren. Dat bespaart tijd en geld.