Voor de versterking van ons veldteam, met name op het gebied van bureau- en inventariserend onderzoek, zoeken we een KNA Prospector, afgestudeerd in de Fysische Geografie/Aardwetenschappen of Pre- en Protohistorie van Noordwest Europa (MSc/MA of equivalent). Wij zoeken een senior KNA Prospector of een ervaren KNA Prospector met de ambitie en mogelijkheden om door te groeien binnen ons bedrijf naar senior KNA Prospector/senior adviseur.

Vestigia is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het verlenen van onafhankelijk advies op het gebied van archeologie, cultuurhistorisch erfgoed, monumenten en landschap, op land en water. Of het nu om het ontwikkelen van erfgoed- en ruimtelijk beleid gaat, om projectontwikkeling, infrastructuur, nieuwbouw of landschappelijke inrichting, hebben wij in honderden uiteenlopende situaties praktische en kostenefficiënte oplossingen aangedragen, wanneer archeologische en historische overblijfselen in het geding waren. Onze organisatie bestaat uit een kernteam van specialisten, (senior) adviseurs op het gebied van archeologie, historische geografie, geologie, fysische geografie, bouwhistorie en GIS en een compact veldteam voor het uitvoeren van veldwerk in eigen beheer. De teams worden ondersteund door office management en communicatie medewerkers en een netwerk van externe specialisten. Naast onze dagelijkse werkzaamheden werken wij ook altijd aan innovatieve en efficiëntere manieren om ons huidige werkpakket uit te voeren. Daarbij combineren wij het tevreden stellen van onze klanten met de uitdaging en het plezier in ons eigen werk. Teamspirit en samenwerking staan daarbij centraal.

Functieprofiel

Je werk bij Vestigia is veelzijdig en kan variëren tussen:

 • het opstellen van of het leveren van landschapsgerichte input aan zowel bureauonderzoeken, quickscans als risico-analyses;
 • het bijdragen aan Programma’s van Eisen, Plannen van Aanpak, Werkprotocollen;
 • het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van alle vormen van archeologisch veldonderzoek: booronderzoek, geofysische prospectie, opgravingen of archeologische begeleidingen;
 • het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van archeologische en landschapsgerichte aspectrapportages in het kader van milieueffectrapportages, planstudies en beleidskaarten;
 • de uitwerking van de resultaten van het onderzoek, inclusief het opstellen van onderzoekrapporten en syntheses conform de gestelde eisen;
 • het verzorgen van de bijbehorende administratie van projecten conform de gestelde eisen;
 • het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het werk: samen met je team ben je in staat om je project met de benodigde creativiteit te definiëren en vervolgens uit te voeren binnen zowel de inhoudelijke randvoorwaarden als die van tijd en geld;
 • eventueel het uitvoeren van projectmanagement taken, toezicht en directievoering over archeologisch onderzoek.

Aanvullend hierop:

Je communiceert en adviseert op een heldere manier met je collega’s, en zo nodig met en ook namens, je klant over de eisen en wensen verbonden aan je projecten en de resultaten.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen tijdregistratie en projectbeheersing.

We verwachten van alle medewerkers dat zij actief bijdragen aan het verbeteren van de productkwaliteit, innovatie, efficiëntie en de jaarlijkse doelstellingen van Vestigia.

Functie-eisen

Als kandidaat beschik je over de volgende vaardigheden:

 • registratie binnen het Actorregister Archeologie, cf. SIKB BRL 4000, minimaal als Prospector Landbodems;
 • afgestudeerd in de Fysische Geografie of aanverwante opleiding (Aardwetenschappen, Bodemkunde) of Pre- en Protohistorie van Noordwest Europa (MSc/MA of equivalent);
 • gedegen aardwetenschappelijke kennis van de Nederlandse ondergrond, zowel Holoceen als Pleistoceen en hebt ervaring met de gangbare wijze van beschrijven van bodemprofielen;
 • een minimum van 3 jaar, voorkeur voor 6 jaar, continue en aantoonbare veldwerkervaring (opgravingen, inventariserend booronderzoek geofysisch onderzoek), binnen de Nederlandse (contract-) archeologie;
 • kennis van, en affiniteit met, projectmatig werken;
 • je beheerst computerprogramma’s Word en Excel en hebt ervaring met de vervaardiging van digitaal kaartmateriaal en het werken met GIS-software (bij voorkeur ArcGIS);
 • je woont binnen een redelijke afstand (bij voorkeur binnen 50 km) van het Vestigia kantoor in Amersfoort;
 • in het bezit van een rijbewijs B;
 • je bent bereid om projecten overal in Nederland uit te voeren;
 • je beheerst de Nederlandse taal en communiceert duidelijk zowel in woord als in geschrift, met name als het gaat om klant- en resultaatgerichtheid;
 • een strategisch denker, met een creatieve en oplossingsgerichte werkhouding bij onderzoeksopdrachten, je bent accuraat, met een oog voor detail, ook onder druk en als je snel moet reageren;
 • een zelfstandige, stressbestendige en ondernemende instelling met sterke organisatorische vaardigheden;
 • je bent in staat om zelfstandig maar ook in teamverband te werken;
 • een goede basiskennis van de inhoud en proces van de archeologische monumentenzorg: je houdt de ontwikkelingen in de vakliteratuur en op het gebied van beleid en wetgeving actief bij;
 • je hebt de bereidheid te investeren in je eigen ontwikkeling.

Wij bieden

Bij Vestigia bieden wij een informele en open werkomgeving voor getalenteerde, gemotiveerde en vooral resultaatgerichte mensen. Gedrevenheid, enthousiasme, flexibiliteit en zelfstandigheid bij onze medewerkers spreekt voor zich.

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende baan met de kans om je eigen talenten in te zetten en jezelf verder professioneel te ontwikkelen. Je kunt rekenen op coaching en ondersteuning.

Aanstelling (0,8 - 1 fte, komt overeen met 32 – 40 uur per werk) is in eerste instantie voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid kan de aanstelling daarna worden verlengd tot uiteindelijk een vast dienstverband. Honorering vindt plaats op basis van aantoonbare kennis- en werkervaring. Vestigia kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren

Sollicitaties kunnen tot en met 9 februari a.s. schriftelijk gericht worden aan Dr. Karen E. Waugh, Directeur, Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie, Spoorstraat 5 3811 MN Amersfoort, of via e-mail: . Sollicitaties dienen te worden voorzien van een motivatie met CV. Geselecteerde kandidaten kunnen worden gevraagd om de naam van een referent te geven.