Afvalwater Haagse Regio

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in de Harnaschpolder een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gebouwd om te voldoen aan de groeiende capaciteit in de Haagse regio en hogere zuiveringseisen. In dit project ‘Afvalwater Haagse Regio’ werd Delfland geconfronteerd met de archeologische monumentenzorg, zowel vanwege de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zelf, als in de tracés van de persleidingen die zijn aangelegd door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Nootdorp.