Programma educatie Afvalwater Haagse Regio (AHR)

Onderdeel van het AHR-project is de publieksvoorlichting en de educatie voor diverse doelgroepen. Met het Programma Educatie zijn diverse educatieve producten en ingerichte ruimtes gerealiseerd omtrent het AHR-project en het functioneren van de AWZI Harnaschpolder inclusief het netwerk van In- en Effluentleidingen. In dit aanbod is ook de presentatie van de resultaten van het grootschalige archeologische onderzoek ingepast.

Programma recreatieve ontsluiting Woudse polder

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in het kader van het project ABC-Delfland een calamiteitenberging aangelegd in de Woudse polder, gemeente Midden-Delfland. Hiertoe is met de gemeente een startovereenkomst gesloten, waarin is overeengekomen dat Delfland participeert en investeert in de recreatieve ontsluiting van Midden-Delfland. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een programma voor publieksvoorlichting, educatie en recreatie, om zo de polder met zijn kenmerkende landschap en natuur, cultuurhistorie en ook zijn functionele inrichting, door middel van een actief en passief aanbod onder de aandacht te brengen van het publiek.