Natuurboulevard Kotterbos

Tussen 2012 en 2014 heeft de provincie Flevoland in samenwerking met Staatsbosbeheer in het Kotterbos tal van werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de realisatie van een Natuurboulevard. Het Kotterbos ligt in de gemeente Lelystad tegen de grens met de gemeente Almere. Het bos maakt onderdeel uit van de multifunctionele ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Vanaf de voorbereidingen in 2008 is Vestigia betrokken bij de planrealisatie en de uitvoering van de grondwerkzaamheden voor de ecologische verbindingszone.

Marker Wadden

De Vereniging Natuurmonumenten heeft de ambitie om een natuureiland, de Marker Wadden, te realiseren in het Markermeer. De eerste fase van de realisatie van de Marker Wadden heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel en de verdere verbetering van het ecosysteem in het Markermeer. Het plan is om dit te realiseren door een combinatie van maatregelen gericht op de vermindering van de ophoping van slib op de bodem van het Markermeer, het vergroten van de biodiversiteit en het ontwikkelen van overgangszones tussen water en land. In de voorbereidende fase heeft Vestigia in opdracht van RHDHV en Rijkswaterstaat diverse werkzaamheden uitgevoerd.