Oogst voor Malta

De archeologische synthese over het westelijk deel van het Brabants Zandgebied maakte onderdeel uit van de eerste tranche van zeven syntheses die in het project 'Oogst voor Malta' zijn voorzien in het kader van het Programma Kenniskaart Archeologie dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in 2012 is opgestart.