Aanleg Máximakanaal tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart

In het kader van de aanleg van het Máximakanaal in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant, heeft Vestigia diverse onderzoeken uitgevoerd en gecoördineerd. Het 9 kilometer lange kanaal is aangelegd tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart langs de plaatsen Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. Het tracé van het kanaal doorsnijdt delen van het rivierenlandschap van de Maas, de Maasdijk bij Empel, de dekzandrug van Hintham en het rivierdal van de Aa.