Hieronder ziet u een selectie uit onze opdrachtgevers in de categorie Overheid van de afgelopen jaren.

Landelijke overheid

Provincies

  • Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gemeenten

Waterschappen