Hieronder ziet u een selectie uit onze opdrachtgevers in de categorie Overheidsbedrijven van de afgelopen jaren.

  • Deltares
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • BV Kanaalkruising Sluiskil
  • Prorail
  • Rijkswaterstaat
  • Staatsbosbeheer
  • TNO
  • NV Westerscheldetunnel